Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miękinia
Nadleśnictwo Miękinia
71-3140063, 71-3140064
71-3178184

ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba
71-3140063 (64), IP 1317100
Zastępca Nadleśniczego

Tomasz Międzyrzecki
71-3140063 (64), IP 1317311
Główny Księgowy

Małgorzata Grudzińska
71-3140063 (64), IP 1317611
Sekretarz Nadleśnictwa

Bartłomiej Maryniak
71-3140063 (64), IP 1317671

NN - Inżynier nadzoru

Olga Zając
Inżynier nadzoru obrębu Sobótka
Tel.: 71-3646721
Jerzy Zemlik
Inżynier nadzoru obrębu Miękinia
Tel.: 71-3140063

ZG - Dział Gospodarki Leśnej

ZZ - Sławomir Sułkowski
Specjalista
Tel.: 71-3140063 *331
ZU - Bartłomiej Łaski
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *332
ZO - Katarzyna Łyszkiewicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *333
ZH - Piotr Masłowski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 71-3140063 *334

SA - Dział Administracyjno-Gospodarczy

SR - Marcin Czerski
Stanowisko ds. budowlanych
Tel.: 71-3140063 *674
SM - Elżbieta Wachowska
Stanowisko ds. gosp. mieszkaniowej i zaopatrzenia
Tel.: 71-3140063 *673
SZ - Jadwiga Korban
Stanowisko ds. transportu i gosp. magazynowej
Tel.: 71-3140063 *672
SK - Krystyna Górka
Sekretarka
Tel.: 71-3140063 *100

FK - Dział Finansowo-Księgowy

FK1 - Teresa Puzio
St. księgowa ds. płac i rozliczeń z ZUS
Tel.: 71-3140063 *612
FK2 - Sylwia Kosowska
Księgowa ds. ewid. księgowej, rozliczeń z budżetem, podatków
Tel.: 71-3140063 *614
FK3 - Anna Uziałko
Księgowa ds. ewid. księgowej, rozliczeń kosztów
Tel.: 71-3140063 *613
FK4 - Maria Antochów
Kasjer
Tel.: 71-3140063 *600
KM (1) - Grażyna Kamińska
Księgowa ds. sprzedaży i marketingu, obrotu towar. drewnem, rozlicz. z odbiorcami
Tel.: 71-3140063 *615
KM (2) - Anita Sobczyk
Księgowa ds. sprzedaży i marketingu, obrotu towar. drewnem, rozlicz. z odbiorcami
Tel.: 71-3140063 *616

NP - Kadry

Aneta Kubiak
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 71-3140063 *131

SL - Posterunek Straży Leśnej

Zygmunt Kawałko
NS - Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 71-3646721
Artur Kowalski
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3140063 *221
Jarosław Łosiński
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3140063 *222
Marian Susz
Strażnik Leśny
Tel.: 71-3646721