Asset Publisher Asset Publisher

sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Miękinia

Sprzedaż drewna w LP odbywa się w oparciu o Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Treść zarządzenia, jak również pozostałe akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP opublikowane są stronie Portalu Leśno-Drzewnego