Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Miękinia
Nadleśnictwo Miękinia
71-3140063, 71-3140064
71-3178184

ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba
71-3140063 (64), IP 1317100
Zastępca Nadleśniczego

Tomasz Międzyrzecki
71-3140063 (64), IP 1317311
Zastępca Nadleśniczego
Jan Dzięcielski
71-3140063 (64), IP 1317312
Główny Księgowy

Małgorzata Grudzińska
71-3140063 (64), IP 1317611
Sekretarz Nadleśnictwa

Bartłomiej Maryniak
71-3140063 (64), IP 1317671

NN - Inżynier nadzoru

Olga Zając
Inżynier nadzoru obrębu Sobótka
phone-abbreviation: 71-3646721
Jerzy Zemlik
Inżynier nadzoru obrębu Miękinia
phone-abbreviation: 71-3140063

ZG - Dział Gospodarki Leśnej

ZZ - Sławomir Sułkowski
Specjalista
phone-abbreviation: 71-3140063 *331
ZU - Łukasz Macieja
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 71-3140063 *332
ZO - Katarzyna Łyszkiewicz
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 71-3140063 *333
ZH - Piotr Masłowski
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 71-3140063 *334

SA - Dział Administracyjno-Gospodarczy

SZ - Jadwiga Korban
Referent administracyjny ds. transportu i gosp. magazynowej
phone-abbreviation: 71-3140063 *672
SM - Anna Prycik
Referent administracyjny ds. gosp. mieszkaniowej i zaopatrzenia
phone-abbreviation: 71-3140063 *673
SR - Marcin Czerski
Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
phone-abbreviation: 71-3140063 *674
SK - Irena Banasiewicz
Sekretarka
phone-abbreviation: 71-3140063 *100

NM - Zespół Gospodarki Drewnem

Bartłomiej Łaski
Kierownik zespołu
phone-abbreviation: 71 3140063 wew * 531
Grażyna Kamińska
Specjalista d/s sprzedaży
phone-abbreviation: 71 3140063 wew *532
Anita Sobczyk
Specjalista d/s sprzedaży
phone-abbreviation: 71 3140063 wew *533

FK - Dział Finansowo-Księgowy

FK1 - Teresa Puzio
St. księgowa ds. płac i rozliczeń z ZUS
phone-abbreviation: 71-3140063 *612
FK2 - Sylwia Kosowska
Księgowa ds. ewid. księgowej, rozliczeń z budżetem, podatków
phone-abbreviation: 71-3140063 *614
FK3 - Anna Uziałko
Księgowa ds. ewid. księgowej, rozliczeń kosztów
phone-abbreviation: 71-3140063 *613
FK4 - Maria Antochów
Kasjer
phone-abbreviation: 71-3140063 *600

NP - Kadry

Aneta Kubiak
Stanowisko ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 71-3140063 *131

SL - Posterunek Straży Leśnej

Artur Kowalski
NS - Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 71-3140063-4 wew. 221
Monika Marciniszyn
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 71-3646721
Jarosław Łosiński
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 71-3140063-4 wew. 222
Marian Susz
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 71-3646721