Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Certyfikat FSC Forest Stewardship Council® (FSC® C007944) został wydany 23 grudnia 2013 r. Od dnia 07 grudnia 2016 r. w związku z przeprowadzonym postępowaniem na wybór audytora certyfikacji FSC, firma NEPCon sp. z o.o. została zastąpiona firmą SGS sp. z o.o. Jednocześnie nastąpiła konieczność transferu posiadanego certyfikatu FSC i tym samym jego numer uległ zmianie na nowy: SGS-FM/COC-010878.

Certyfikat FSC jest ważny do 22 grudnia 2018 r., po pozytywnym zaliczeniu corocznych okresowych audytów przeprowadzanych przez audytora certyfikacji FSC firmę SGS sp.z o.o. w RDLP Wrocław i wytypowanych nadleśnictwach.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

- Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku.

RDLP we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr CSL/761/2015 został udzielony RDLP Wrocław dnia 27.04.2015 roku. Obowiązuje on do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

Certyfikaty stanowią respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów genowych.

Są one potwierdzeniem wieloletniego wysiłku leśników, ich prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.