Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Pracy Referent Administracyjny

Miękinia 27 listopada 2017

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

REFERENT ADMINISTRACYJNY

NADLEŚNICTWO MIĘKINIA poszukuje kandydata/ki na stanowisko: REFERENT ADMINISTRACYJNY

Liczba lub wymiar etatów: 1.
Miejsce wykonywania pracy: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

Ramowe zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z  administrowaniem nieruchomościami Nadleśnictwa w tym ich ewidencją, sporządzaniem umów, prowadzeniem czynszów, rozliczaniem zużycia dostarczonych mediów, itp.
 • Organizacja i zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania  biura Nadleśnictwa w tym dozorowanie utrzymania czystości w biurze i na terenie przyległym oraz prowadzenie obsługi narad i spotkań służbowych w Nadleśnictwie
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentarzem Nadleśnictwa i wprowadzaniem środków trwałych
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową
 • Przygotowanie, monitorowanie i rozliczanie umów z zewnętrznymi wykonawcami w zakresie swoich kompetencji
 • Obsługa i rozliczanie dostaw usług związanych z telefonią stacjonarną i komórkową
 • Sprawozdawczość w zakresie zajmowanego stanowiska

Wymagania, umiejętności i cechy niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe: preferowane na kierunku administracyjnym lub prawniczym
 • Znajomość obsługi pakietów MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • Umiejętność pracy w zespole, zaangażowane, dyspozycyjność, sumienność, kultura osobista,
 • Doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) w dziale administracyjno gospodarczym,
 • Chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia.

Mile widziane osoby:

 • Z doświadczeniem w działach zajmujących się zaopatrzeniem i gospodarką magazynową,
 • Ze znajomością zagadnień i przepisów z zakresu gospodarki mieszkaniowej, podatków w zakresie nieruchomości, prawa zamówień publicznych,
 • Posiadający prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – wstępnie na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • Bardzo dobre warunki pracy,
 • Sprzyjające warunki rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko,
 • CV,
 • List motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia pracy na stanowisku,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na: przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń – będą wymagane podczas drugiego etapu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 11/12/2017 do godz. 1500:

 • W sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent administracyjny”
 • Drogą pocztową na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent administracyjny”

Oferty złożone po terminie, nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Nadleśnictwa: Bartłomieja Maryniaka tel. 71 3140063 wew. 671.

Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wprowadzonym Zarządzeniem Nadleśniczego nr 16/2017 z dnia 17.11.2017r.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, wybrani podczas pierwszego etapu rekrutacji.

Nabór na w/w stanowisko może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba